Peter Vanhoof

Onderwijs

 
Sinds 2007 werk ik deeltijds voor het Instituut Sociale Opleidingen van de Hogeschool Rotterdam.

Voor de bacheloropleiding Pedagogiek heb ik de voorbije jaren modules ontwikkeld en verzorgd over interculturele communicatie, hulpverlening aan gezinnen, ouderbegeleiding, gespreksvaardigheden, psychopathologie en praktijkgericht onderzoek.

In  2016 - 2017  zijn de vier sociale opleidingen van het Instituut voor Sociale Opleidingen opgegaan in de nieuwe bacheloropleiding Social Work. Voor deze opleiding heb ik in 2016 een leerwerkgemeenschap opgestart met derdejaars studenten van de opleiding Social Work en met professionals uit het hulpverleningswerkveld in Rotterdam-Zuid. Sinds 2016  kunnen elk schooljaar enkele Social Work studenten afstuderen op een thema dat aansluit bij mijn doctoraatsonderzoek  'Met vaders voor Zonen'.

Voor de masteropleiding Pedagogiek Urban Education heb ik studenten begeleid bij hun afstudeeronderzoek. Als stadspedagogen in opleiding doen de studenten op vraag van een opdrachtgever uit de stad praktijkgericht onderzoek naar een actueel pedagogisch vraagstuk in de grootstedelijke context van Rotterdam.